Regulamin wypożyczalni

1. Kostium wypożyczany jest na dwie doby, nie licząc niedziel.

2. Za poterminowe oddanie kostiumu lub jego przetrzymanie naliczana jest kwota kolejnego wypożyczenia.

3. Kaucja pobierana przy wypożyczaniu kostiumu stanowi rekompensatę w wypadku zniszczenia kostiumu lub oddanie niekompletnego zestawu.

4. Kaucja nie jest równowartością stroju.

5. Wypożyczający nie pierze kostiumu  w domu.

6. Zwroty przyjmowane są do godziny 17.00

 

W razie nieoddania stroju zostanie wszczęte postępowanie karne.